Støtte fra Lånekassen til språkkurs i utlandet

Er du interessert i en lengre språkreise til en av våre internasjonale språkskoler? Da kan kanskje språklig tilretteleggingssemester være noe for deg?

Språklig tilretteleggingssemester

er tiltenkt de som planlegger høyere gradsutdanning som gir rett til støtte i det landet de skal studere språk. I søknaden til Lånekassen må du opplyse hvilket studium det dreier seg om, det vil si hvilken grad du planlegger å ta etter avsluttede språkstudier og ved hvilket lærested.

Språkstudiene må vare minst 3 måneder med minst 15 undervisningstimer per uke. Støtten gjelder ikke engelsk-språklige land. Du får vanlig basistøtte etter Lånekassens generelle regler, for tiden kroner 45.400 for et semester. Når du begynner på gradsutdanningen, blir 40% gjort om til utdanningsstipend. Hvis du ikke fortsetter studiene blir støtten stående som lån.

Lånekassen krever til vanlig at du tar kurset ved et universitet, men også private språkskoler vil kunne bli godkjent. Det kreves da at du tar en offentlig språkeksamen og at skolen er godkjent av utdanningsmyndighetene. Språkreisebyrået samarbeider med skoler i Spania, Frankrike, Italia, Tyskland, Østerrike, Portugal og Russland som har kursopplegg som kan kvalifisere for støtte og som er attraktive studiesteder med høy kvalitet.

Kontakt oss eller Lånekassen for nærmere informasjon.Vi anbefaler at du planlegger et slikt studium i god tid slik at Lånekassen rekker å behandle din søknad før du starter studiene. Vi anbefaler også at du sjekker Lånekassens hjemmesider for oppdatert regelverk og praktisering av ordningen.

Språkstipend

Har du kommet inn på en fagutdanning i utlandet (ikke engelsk-språklig) som gir rett til støtte, kan du få stipend på kroner 16.720 til forberedende språkkurs. Vilkårene er at kurset varer i minst fire uker med minimum 15 timer undervisning per uke. Du må til vanlig ta kurset i det landet du skal ta selve utdanningen. Det er en forutsetning at du tar språkkurset før du begynner på fagutdanningen. Du kan søke på språkstipendet samtidig med søknad om ordinær støtte. Legg ved bekreftelse på opptak til språkkurset. Start- og sluttdato for språkkurset må gå tydelig fram av bekreftelsen.

Spania

I Spania er det et krav fra Lånekassen at språkskolen er godkjent av Instituto Cervantes og at språkstudiene avsluttes med DELE eksamen som kan tas på seks nivå. De fleste av våre språkskoler i Spania tilfredstiller Lånekassens krav. Ta kontakt for Eksamensdatoer 2014.

-Spansk med Enforex

Frankrike

I Frankrike stiller Lånekassen krav om at språkstudiene avsluttes med DELF eller DALF- eksamen. Eksamen arrangeres 7 ganger i 2014 og kan tas på ulike nivå. Ta kontakt for Eksamensdatoer 2014

-Fransk med Eurocentres

Italia

I Italia krever Lånekassen at du tar en av de offisielle eksamenene CILS eller CELI. Eksamen tas enten ved universitetet i Siena eller Peruggia. Ta kontakt for Eksamensdatoer 2014. Begge eksamenene gis på ulike nivå.

-Italiensk med Leonardo da Vinci

Portugal

I Portugal krever Lånekassen at du tar CIPLE eksamen etter avsluttede språkstudier. Denne eksamen kan tas på 5 ulike nivå, og arrangeres siste uken i mai, juli og november. Ta kontakt for Eksamensdatoer 2014. Endelige datoer er ennå ikke tilgjengelig.

-Portugisisk med CIAL

Russland

I Russland heter den offisielle eksamen TRKI state exam. Eksamen gis på 4 ulike nivå og kan tas 6 ganger i året. Ta kontakt for Eksamensdatoer 2014

-Russisk med Liden & Denz

Østerrike

Den offisielle eksamen i Østerrike heter the Austrian German Language Diploma (OSD). Eksamen kan tas på 2 nivå, og Lånekassen aksepterer begge nivåene. Ta kontakt for Eksamensdatoer 2014

-Tysk med Actilingua


BrosjyrebestillingSpråkreisebyrået, språkreiser og språkkurs i utlandet Språkreisebyrået, språkreiser og språkkurs i utlandet
hovedside   |  vilkår og betingelser   |  kontakt   |  påmelding   |  FAQ
cheap mac makeup planchas ghd baratas outlet cheap ghd nz planchas ghd baratas basketball jerseys australia