Språkreisebyrået er akkreditert av ANSA

Språkreisebyrået oppfyller kravene til kvalitetssikring av veiledning om studier i utlandet som fastsatt i bransjens etiske retningslinjer av 2010.

De etiske retningslinjene beskriver ANSAs og utdanningsleverandørenes etiske standarder, krav og forplikter i forbindelse med informasjon, forretningspraksis og personlig adferd. Det er en krevende prosess å oppfylle kravene som du kan lese mer om her: http://www.ansa.no/Om_ANSA/Etiske-retningslinjer.

Det at vi i Språkreisebyrået driver vår virksomhet i tråd med kravene som er beskrevet i bransjens etiske retningslinjer, gjør at du som kunde kan være trygg på at du får god veiledning som er individuelt tilpasset, god service og møter kompetente medarbeidere i din kontakt med oss.


BrosjyrebestillingSpråkreisebyrået, språkreiser og språkkurs i utlandet Språkreisebyrået, språkreiser og språkkurs i utlandet
hovedside   |  vilkår og betingelser   |  kontakt   |  påmelding   |  FAQ
cheap mac makeup planchas ghd baratas outlet cheap ghd nz planchas ghd baratas basketball jerseys australia