Work, language & adventure

Språkreisebyrået samarbeider med mer enn 100 språkskoler over nær sagt hele verden. Alle skolene legger stor vekt på seriøs språkundervisning, et spennende fritidsprogram og et internasjonalt miljø. Flere av språkskolene har imidlertid også spesielle og ekstra spennende program i tillegg til den tradisjonelle språkundervisningen. Dette gir store muligheter til å finne et kursopplegg som virkelig kan kombinere det nyttige og det morsomme.  

Disse spesialprogrammene har vi referert til mange steder i brosjyren hvor vi presenterer programmene til skolene. For at du lettere skal finne mer utfyllende informasjon om disse tilbudene, gir vi her noen smakebiter på hvilke muligheter du har, under samlebetegnelsen Work, Language & Adventure. Vennligst kontakt oss dersom du savner noe eller ønsker mer utfyllende informasjon.

LANGUAGE & ADVENTURE

Språkreisebyrået presenterer her et utvalg av språkskolene som tilbyr ekstra spennende kombinasjoner av språkkurs og tilleggskurs. Oversikten er ikke uttømmende, så kontakt oss dersom du har interesse av noe annet enn det som blir presentert her. 

Spansk + dykking på Tenerife

Don Quijote tilbyr kombinasjonen spansk + dykking på sin språkskole på Tenerife. Opplegget går over 2 uker med start hver mandag hele året og inkluderer 20 leksjoner med spansk per uke med tillegg av 2 - 4 dykk per uke under oppsyn av kvalifiserte instruktører. Kontakt oss for priser og øvrig informasjon.

Spansk + surfing i San Sebastian

Språkskolen Lacunza International House i San Sebastian tilbyr kombinasjonskurset spansk + surfing. Forholdene for surfing er perfekte utenfor San Sebastian, og kursopplegget gir enestående muligheter til å utvikle seg på dette området. Kurset kommer i tillegg til normalkurset og består av 1 leksjon med surfing per dag. Kurset går hele året. Pris for tilleggskurs i surfing: kr 725 per uke.

Spansk + kultur & severdigheter i Costa Rica

Språkskolen Forester Instituto Internacional i Costa Rica tilbyr et meget omfattende fritidsprogram som man kan velge separat i tillegg til spanskundervisningen. Programmet inneholder de mest spennende kulturinntrykk og severdigheter som Costa Rica kan by på. Programmet går fra 1 - 4 uker og koster kr 625 per uke.

Engelsk + kurs i seiling i Sydney, Australia

Språkskolen Navitas i Sydney tilbyr deg muligheten til å lære å seile i helgene mens du studerer engelsk i ukedagene. Kurset foregår i det vakre havneområdet i Sydney. Kontakt oss for startdatoer, priser og øvrig informasjon.

WORK

Mange av våre språkskoler tilbyr mulighet for å arbeide i en bedrift etter at språkstudier har bidratt til at du har nådd et tilfredsstillende nivå på dine språkkunnskaper. Mot en avgift formidler skolen kontakt med aktuelle arbeidsgivere slik at du i neste omgang kan få et praksisopphold på alt fra 4 uker og oppover til 6 måneder. Slik praksis vil gi uvurderlig erfaring og kompetanse som vil kunne telle positivt for deg ved mange anledninger senere i livet. 

Betalt hotellpraksis i Spania

Språkskolen don Quijote tilbyr på alle sine skoler (se nærmere presentasjon av don Quijote under spansk-seksjonen) formidling av betalt jobb på hotell. Det er et krav at du har valgt fordypning innen spansk + turisme. Opplegget inkluderer 4 uker med normalkurs, bestående av 20 +5 leksjoner per uke, intervju og CV-forberedelser og kontakt med potensielle arbeidsgivere. Praksisen kan være over hele Spania. Du kan forvente å få betalt ca 1000 euro per måned i den jobben du får. Lengden på din jobb blir du og arbeidsgiver enig om. Pris kr 12250. Eventuell innkvartering i tillegg. 

Ubetalt praksisplass i Spania

Don Quijote tilbyr også ubetalt praksisplass ved sine språkskoler i Barcelona, Madrid og Salamanca. Dette vil typisk være jobber hvor det stilles litt litt høyere krav til kompetanse hos søkeren enn hva gjelder for betalt praksis, med fokus på forretningsliv og administrasjon. Opplegget inkluderer 4 uker med normalkurs, bestående av 20 +5 leksjoner per uke, intervju og CV-forberedelser og forslag til konkrete praksisplasser. Praksisperioden er normalt 8 uker. Pris kr 14300. Eventuell innkvartering kommer i tillegg. Det tilbys også en variant med fokus på forretningsspansk. Dette inkluderer 2 uker normalkurs og deretter to uker med forretningsspansk. Opplegget avsluttes med 8 uker praksis. Pris kr 17850. Eventuell innkvartering kommer i tillegg.

Ubetalt praksisplass i Berlin 

Språkskolen GLS Sprachenzentrum tilbyr praksisplass ved sin skole i Berlin. Dette skjer i tilknytning til at du studerer tysk minimum 4 uker. Velg mellom 6, 8, eller 12 uker praksis. Avgift kr 4850. Kontakt oss for nærmere opplysninger.


BrosjyrebestillingSpråkreisebyrået, språkreiser og språkkurs i utlandet Språkreisebyrået, språkreiser og språkkurs i utlandet
hovedside   |  vilkår og betingelser   |  kontakt   |  påmelding   |  FAQ
cheap mac makeup planchas ghd baratas outlet cheap ghd nz planchas ghd baratas basketball jerseys australia